top of page
משרד רו"ח יניב גופדה מתמחה במגוון שירותי מיסוי וראיית חשבון תוך מתן ליווי מקיף, דיגיטלי ויעיל.
אנו במשרד מבינים עד כמה אתם עסוקים, כך שעם המומחיות שלנו נוכל לטפל עבורכם בכל התחומים הנדרשים במהירות ובנוחות
הצהרות הון
הצהרות הון

הצהרות ראשונות ועוקבות, ניתוח הפרשים והשוואות הון תוך עמידה בדרישות החוק

ייעוץ עסקי
ייעוץ עסקי

יישום של ידע פונקציונלי בתחום הפיננסי, זיהוי בעיות ומתן כלים לפתרונן, ניהול תזרים מזומנים

דיווחים לרשויות
דיווחים לרשויות

ייצוג וסיוע בסוגיות מקצועיות, דיווחים שוטפים והגשת דו"חות מס שנתיים

החזרי מס
החזרי מס

החזרי מס ותיאומי מס לשכירים, החזרי מס שבח, בדיקה וחוות דעת בנוגע להטבות וזכאויות

הנהלת חשבונות דיגיטלית
הנהלת חשבונות דיגיטלית

תיעוד הפעילות הכספית תוך שמירה על הוראות ניהול ספרים, הדרכת העוסק בזכויותיו וחובותיו

מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי

הימנעות מתשלום כפל מס, ניצול אמנות מס בין-לאומיות, הסדרת מעמד וניתוקי תושבות

הקמת עסקים
הקמת עסק

ליווי בשלבי תכנון ופתיחת העסק, המלצה לאופן ההתאגדות כעצמאי או חברה בע"מ

מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין

עריכת שומה עצמית, החזרי מס שבח ומס רכישה, ייעוץ לפני ביצוע עסקה והוראת הפרקטיקה

bottom of page