top of page
  • תמונת הסופר/תרו"ח יניב גופדה

ניצול הפסדים לצורך הפחתת מס

מטרתו של כל עסק היא להכניס כסף ולהרוויח. כאשר העסק רווחי הוא משלם מיסים על רווחיו, אולם כאשר העסק מפסיד מס הכנסה לא מפצה אותנו. מה כן? אפשר "לגלגל" את ההפסד לשנים הבאות, ולקזז אותו מרווחים עתידיים (ככל שיהיו). באופן זה, בעל העסק מנצל את ההפסדים ומשלם פחות מס בשנים עוקבות.


דוגמה: נניח שבשנת 2020 יועץ תוכנה עצמאי העניק ללקוחותיו 200 שעות ייעוץ בעלות של 350 ש"ח לשעה (סה"כ 70 אלף ש"ח). אבל, מחצית מהלקוחות ישלמו רק ב-2021, כך שהיועץ גבה בפועל רק 35 אלף ש"ח. בינתיים ליועץ יש הוצאות: העסק נאלץ לשלם על רישיונות לשימוש בתוכנות, שכירות, משכורות לעובדים ועוד - נניח שהעלויות האלו מסתכמות ב-40 אלף ש"ח. אפשר לראות שנוצר לעסק הפסד של 5,000 ש"ח. הפסד זה ינוצל בשנה העוקבת, ויקוזז מההכנסות שייגבו באותה שנה - כלומר, במקום שבשנת 2021 היועץ ישלם מס על ה-35 אלף ש"ח שיגבה, יקוזזו 5,000 ש"ח והמס ישולם רק על 30 אלף ש"ח.


הפסדים הם לא בהכרח דבר רע. בעיתות שגרה, לעיתים, נוצרים הפסדים - בין אם הם מתוכננים מראש, למשל תוכנית עסקית של עסק בצמיחה להשקיע בשנים הראשונות ולהרוויח בהמשך, ובין אם הם תולדה של אי-עמידה בתחזיות, פערי תזרים, תכנון לקוי או חוסר היכרות עם השוק, כולם מובילים למיקוד ושיפור התוכנית העסקית וליצירת ערך בהמשך.

משבר הקורונה הוביל הרבה עסקים להפסדים. לא רק חברות ועצמאים נפגעו, גם יחידים משכירי דירות שלא מצליחים למצוא שוכרים, משפחות שהצטמצמה פרנסתן, משקיעים בשוק ההון שספגו ירידות, ועוד. הסגר שהוטל על מדינת ישראל בחג הפסח ובחגי תשרי, הובילו לפגיעה עמוקה ומשמעותית בייחוד בעסקים שציפו לייצר תזרים מזומנים בתקופה זו. אחת ההצעות שעלו להרחבת התוכנית הכלכלית ורשת הביטחון לעסקים, היא לאפשר קיזוז הפסדים מול רווחי השנה קודמת. כך למשל, מוצע שעסק שהרוויח בשנת 2019 אבל הפסיד ב-2020 עקב משבר הקורונה, יוכל לקזז את הפסדיו אחורנית ולשלם פחות מס (ניתן למשל ליישם חישוב זה על ידי הגדרת "שנת מס מיוחדת" שתאחד את התוצאות הכספיות של 2019 ו-2020 ביחד). לא ברור אם הצעה זו אכן תתקבל, אבל גם אם לא - ההפסדים לא "הולכים לאיבוד", ועסקים שישרדו את המשבר וירוויחו בשנים הבאות - יוכלו כאמור לקזז אותם מרווחיהם ולשלם פחות מיסים בעתיד.


על מנת לקזז הפסדים ולהנות ממנגנון הפחתת המס שתואר לעיל, תחילה יש לבצע סיווג כלהלן:

  1. האם ההפסד נובע מרשימה ספציפית של הכנסות "פירותיות" (לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת מס הכנסה, כגון: עסק, דמי שכירות, ריביות, תמלוגים ועוד) או ממכירת נכסים והשקעות ("הפסד הוני", כגון: מכירת ניירות ערך, מכירת מכונות וציוד וכדומה)? פקודת מס הכנסה מתייחסת להפסדים פירותיים בסעיפים 28 ו-29, ואילו סעיף 92 מתייחס להפסדים הוניים.

  2. האם ההפסד נוצר בשנה הנוכחית ("הפסד שוטף") או שנוצר בשנים קודמות ועדיין לא קוזז ("הפסד מועבר")?

  3. האם ההפסד נוצר בישראל או מחוץ לישראל?

  4. האם ההפסד נובע מיגיעה אישית (הפסד שמקורו "אקטיבי", כגון: פעילות עסקית) או ממקורות "פסיביים" (כגון: ריביות ודיבידנדים)?

דוגמה לחשיבות הכרת כללי קיזוז הפסדים: בעל עסק בישראל ספג הפסדים שוטפים מחנות שבבעלותו בסך 80 אלף ש"ח. באותה שנה, תיק ניירות הערך של אותו בעל עסק הניב תשואה של 70 אלף ש"ח: 15 אלף ש"ח בגין ריביות, 20 אלף ש"ח בגין דיבידנד ועוד 35 אלף ש"ח בגין מכירת מניות בחו"ל. ההפסד מהחנות בישראל מסווג כהפסד פירותי שוטף שנובע מיגיעה אישית. לעומת זאת ההכנסות מריביות ומדיבידנד מסווגות כהכנסות פירותיות שוטפות שאינן נובעות מיגיעה אישית. הרווח ממכירת המניות הוא רווח הון שוטף, שמקורו מחוץ לישראל, וגם הוא לא נובע מיגיעה אישית. בהתאם לכללי קיזוז הפסדים, ניתן לנצל את ההפסד העסקי מהחנות כנגד מלוא הרווחים של תיק ניירות ערך - וליצור לבעל העסק החזר מס משמעותי. בנוסף, תישאר יתרת הפסד לא מנוצלת של 10 אלף ש"ח שתעבור לקיזוז בשנים הבאות. יש לשים לב שאם הרווחים בתיק ניירות הערך היו נוצרים בשנה העוקבת לשנת ההפסד העסקי, לא ניתן היה לבצע קיזוז שכזה (הפסד עסקי מועבר ניתן לקיזוז מול רשימה מצומצת יותר של הכנסות).


כאשר מעוניינים לקזז הפסדים, חובה לדווח לרשויות באמצעות דו"חות ונספחים מתאימים. במקרים מסוימים, ישנן הוראות פרטניות לקיזוז הפסדים, וכמובן - מקרים שבהם המחוקק לא הגדיר במפורש את הכללים, ואנו נאלצים להפעיל שיקול דעת או להסתמך על פסיקת בתי המשפט במצבים דומים. כדאי גם לדעת - כאשר מממשים ניירות ערך (באמצעות חשבון המנוהל בבנק או דרך ברוקר), הפסדים לא מועברים אוטומטית לשנה הבאה. על מנת לגלגל הפסדים ולנצל אותם בהמשך, יש להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס.


הפסד שניתן לקזז בשנה מסוימת, ולא נוצל, לא ניתן לקזז בהמשך (רק יתרת הפסד שלא ניתן לקזז, תעבור לשנים הבאות). מצבים נפוצים של ניצול הפסדים יכולים להיות לצורך הקטנת חבות המס בגין מימוש ניירות ערך, שבח שנוצר בעת מכירת נדל"ן, הכנסות ממשכורת של בן זוג בחישוב מאוחד, ועוד אפשרויות רבות. על מנת להימנע ממצבים שבהם הפסדים לא נוצלו כראוי (או גרוע מכך, לא נוצלו כלל), כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה שיבחן את סדר קיזוז ההפסדים המיטבי ויביא להפחתת מס משמעותית.

Comments


bottom of page