top of page
  • תמונת הסופר/תרו"ח יניב גופדה

מודל חשבוניות ישראל 2024

עוסקים מורשים – רוצים לדרוש מע"מ ששילמתם לספקים? כדאי שתכירו:


החל מ-1.1.2024 תנפיק רשות המיסים לעוסקים "מספרי הקצאה" על גבי חשבוניות מס. מבחינת הלקוח בעסקה, קיום מספר הקצאה על גבי חשבוניות המס הוא תנאי בסיסי לדרישת מע"מ התשומות. כלומר – אם אין לחשבונית "מספר הקצאה", לא ניתן לדרוש את המע"מ בגינה! מודל זה נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מדי שנה.

מודל חשבוניות ישראל 2024
מודל חשבוניות ישראל 2024. חובה לקיום מספר הקצאה כתנאי לקיזוז מע"מ

איך זה יעבוד? החל משנת 2024, כל חשבונית שסכומה לפני מע"מ גבוה מ-25 אלף שקלים, חייבת לכלול מספר הקצאה. לכן, אם לקוח קונה סחורה או רוכש שירות בסכום של 35,100 שקלים (30,000 בתוספת 17% מע"מ), והוא רוצה לדרוש את המע"מ ששילם בחזרה, עליו לוודא שעל גבי חשבונית המס מופיע "מספר הקצאה".


אין תקופת היערכות? אין פיילוט? לא בדיוק - בשנת 2024 כל בקשה להקצאה תיענה בחיוב. כמו כן, בשל מלחמת חרבות ברזל, רשות המיסים הודיעה לציבור כי חשבוניות שנושאות תאריך 1.1.2024 עד 31.3.2024 יוכרו כתשומה גם ללא מספר הקצאה, ולפיכך ספק שטרם סיים להיערך למהלך, יהיה פטור מלבקש מספר הקצאה, ואינו חייב להודיע על כך לרשות המיסים או ללקוחותיו. עם זאת, לאחר שנת 2024 החובה לקיומו של "מספר הקצאה" כתנאי לניכוי מע"מ תשומות תחול על סכומי חשבוניות שיופחתו בהדרגה עד לרמה של 5,000 שקלים.


אז אם אתם מפיקים חשבוניות דיגיטליות (וגם אם לא), עליכם לוודא כי בית התוכנה שלכם ערוך ומוכן לקבלת מספרי הקצאה, ממש בזמן הקרוב...

Σχόλια


bottom of page